IQ olympiáda je súťaž zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí, ktorá u nich nepreveruje "naučené" vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať. Minulý rok sa do nej zapojilo viac ako 14 500 učastníkov.


Kedy sa zrodila vaša vášeň pre matematiku?

V detstve. Matematiku som vyštudovala a je mojou celoživotnou vášňou.

Zaoberá sa matematikou vo vašej rodine aj niekto iný?

Všetci v rodine k nej inklinujeme. Starší syn vyštudoval finančnú matematiku v Bratislave a nevesta tiež. Mladší syn študuje manažment a manžel má tiež veľmi blízko k logickému mysleniu. Takže logické hry a matematika patria u nás k rodinnému obedu.
 

Foto: Archív Daniely Metesovej

Ako a prečo vznikli IQ olympiády? 

Som členkou Mensa Slovensko, čo je nezisková medzinárodná organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Na stretnutiach sme robili rôzne šifrovacie úlohy. S kolegom nám napadlo, že by sme mohli nejaký podobný koncept vymyslieť aj pre deti. Najskôr sme začali na ZŠ Komenského v Námestove, a keďže sa úlohy deťom páčili, zo školskej olympiády vznikla celoslovenská súťaž. Dokonca nám deti počas druhého ročníka súťaže povedali, že prísť na IQ olympiádu bolo lepšie, ako ísť na MDD so školou.

Mozog je sval. Čím viac ho cvičíme, trénujeme, rozmýšľame, tým viac preň získame. Detský mozog, ale aj mozog dospelého človeka, je plastický.

V čom spočíva príprava na IQ olympiádu?

Deti sa na súťaž nemusia zvlášť pripravovať, čo je pre nich super. Baví ich to, lebo nepotrebujú sedieť nad knihami a učiť sa nejaké fakty. Používajú len hlavu a logické myslenie. Je to pre nich istý druh zábavy.

Kto a akým spôsobom vymýšľa úlohy?

V tíme sme štyria a úlohy nám testujú na Karlovej univerzite v Prahe na MAT-FYZe. Kým deti prejdú zo školského kola do finále, vyriešia dvesto úloh. Vymyslieť ich však musíme viac ako tristo. Úlohy sú rôzne, od venových diagramov cez postupnosti čísel, slov, farieb, zrkadlové obrazy, priestorová predstavivosť, prešmyčky, Ravenove matice a iné. Celý ročník pripravujeme deväť mesiacov. Začíname v septembri a končíme v máji, keď sa koná aj finále.

ČO je IQ olympiáda ?

Súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť žiaci druhého stupňa základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií. Registrácia je vždy v marci – od 01.03.-31.03. Po nej nasleduje online školské kolo. Počas jedného týždňa deti riešia 30 úloh za 25 minút. Účasť v súťaži nevyžaduje žiadne náklady zo strany školy, žiaka, je pre všetky deti a všetky kolá ZADARMO. Deti sa môžu prihlásiť v škole, no aj individuálne, „inkognito“. Zo všetkých súťažiacich postupuje do regionálneho kola 240 najúspešnejších. Regionálne kolá (Západ, Sever, Východ) sa konajú už za fyzickej účastí detí a dobrovoľníkov, súťaží sa v piatich rôznych oblastiach: logický písomný test, test na krátkodobú pamäť, úlohy na jazykové súvislosti, postrehové úlohya nakoniec úlohy na praktickú inteligenciu. Do finále postupuje dvadsať najlepších z každého regiónu, spolu 60 detí.

Aký je hlavný cieľ IQ olympiády?

Nájsť čo najviac logicky rozmýšľajúcich detí, podporiť ich rozvoj myslenia, hľadať kreatívne riešenia úloh a samozrejme, aj teambuilding.

Spolupracujete s týmito deťmi aj po skončení olympiády?

Ponúkame im členstvo v Mense, kde môžu ďalej rozvíjať svoj intelekt, ale aj účasť na letných táboroch pre nadané deti. Niektorí účastníci IQ olympiády sa stali našimi dobrovoľníkmi. No a tí najlepší sa môžu uchádzať o štipendiá na súkromných stredných školách, s ktorými spolupracujeme.

Ako sa u detí dá zvýšiť IQ, priestorová predstavivosť a kreativita?

Dlho sa predpokladalo, že inteligencia a charakter sú staticky, geneticky dané. Súčasné výskumy však potvrdzujú, že inteligenciu možno rozvíjať. Narodíme sa s istou genetickou predispozíciou, ale v priebehu života dokážeme našu inteligenciu meniť. A ako každý talent, čo má človek v sebe, aj inteligencia by sa mala rozvíjať, trénovať. Mozog je sval. Čím viac ho cvičíme, trénujeme, rozmýšľame, tým viac preň získame. Detský mozog, ale aj mozog dospelého človeka, je plastický. Dokážeme zlepšiť synaptické prepojenia, prostredníctvom procesu učenia a tvorby, vďaka úsiliu dokážeme svoj mozog rozvíjať. No a práve s našimi úlohami, nad ktorými musia deti premýšľať niekoľko sekúnd až minút, vzbudzujeme u detí zvedavosť, túžbu poznať alebo nájsť iné riešenie. Súťaživosť detí, vedomosť a porovnanie svojich schopností s rovesníkmi je tiež hnacím motorom na samotný rozvoj. Snažíme sa ich motivovať aj hodnotnými vecnými cenami či prostredím, kde sa IQ olympiády konajú.
 

Foto: Archív Daniely Metesovej

Vidíte nejaké rozdiely medzi uvažovaním súťažiacich z minulých ročníkov a tých súčasných?

Hlavný rozdiel vidím pri tímových úlohách. Z detí sa stávajú individualisti, nevedia sa spolu rozprávať, komunikovať. Práve preto chceme zadaniami na praktickú inteligenciu docieliť, aby hľadali riešenie problému spoločne. Väčšina projektov nie je o jednom človeku, je o skupine ľudí, ktorí ho riešia, musia spolupracovať. Počas olympiády zvykneme dávať do tímov deti, ktoré sa nepoznajú, sú z rozdielnych regiónov, prostredí. Niekedy sa z nich stanú kamaráti, ktorí svoju prítomnosť vyhľadávajú aj po skončení súťaže.

Ste hlavná koordinátorka tohto projektu a väčšinu času pracujete z domu z Námestova. Nie je to ťažké?

Žijeme v 21. storočí, v dobe internetu a google discu. Všetko sa dá bez problémov manažovať aj z Námestova. No väčšinu kolegov a dobrovoľníkov máme v Bratislave.
 

Foto: Archív Daniely Metesovej

Čo robíte radi vo voľnom čase? Riešite aj sudoku?

Milujem cestovanie, predovšetkým do menej komerčných destinácií. Mám rada módu, folklór, matematiku, lyžovanie, no rada si pozriem aj sitcomy na odreagovanie. A sudoku mám aj v mobile.

Čo vám na Orave najviac imponuje?

Možno to bude znieť ako klišé, ale čím som staršia, tým viac milujem Oravu. Prírodu, ľudí, vzduch, atmosféru. Som hrdá, že napriek tomu, že sme boli kedysi zabudnutý región, Orava je dnes veľmi rozvinutá časť Slovenska. No väčšina vecí, ktoré tú máme, sú zásluhou pracovitosti ľudí, a nie štátnej správy. Veľa vecí nám tu chýba, no nevzdávame to. Sme draví a konkurencie schopní veľkým mestám.


Mohlo by vás zaujímať

Najväčšia databáza starostlivo vyberaných zážitkov na Orave