Foto: Hans-Peter Gauster on Unsplash
PODUJATIA16.11.2017 | V.I.A.C. - INŠTITÚT PRE PODPORU A ROZVOJ MLÁDEŽE

Stretnutie s J. Košturiakom: Problém ako príležitosť

Občianske združenie V.I.A.C. organizuje 16. 11. 2017 od 16:00 do 20:00 stretnutie s Jánom Košturiakom, ktorý je poradcom, trénerom a kaučom v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva.

„Podnikanie neznamená vlastniť majetok, výrobné prostriedky alebo byť bohatý. Je to spôsob myslenia a konania, založený na zodpovednosti za svoje skutky a svoj život, ale aj na nezávislosti, talente a odvahe.“
                                                                                                            - Ján Košturiak -

Stretnutie o tom ako:

- premieňať svoje nápady na činy,
- posúvať svoje podnikanie na vyššiu úroveň,
- doťahovať svoje projekty do konca a nevyhorieť,
- nachádzať zmysel vo svojej práci, v štúdiu a po ňom,
- byť proaktívny,
- viesť seba a druhých správnym smerom.
  

Ján Košturiak stál pri vzniku spoločnosti IPA Slovakia a Podnikateľskej univerzity. Spolupracoval so stovkami manažérov, najskôr predovšetkým na zvyšovaní ich efektívnosti. Dnes sa venuje predovšetkým príprave podnikateľov a spolupráci s inovátormi.

Na podujatie je potrbené sa zaregistrovať! Registrujte sa vyplnením prihlasovacieho formuláru: https://viac.typeform.com/<wbr />to/vcLHqA najneskôr do 10. 11. 2017. Registrácia bude úplná až po uhradení poplatku. 

INFO K PLATBE:

Platba na bankový účet:
Číslo účtu: SK83 0200 0000 0033 7190 2656
Variabilný symbol: 1216
Poznámka: Vaše priezvisko 

Platba osobne v City Hub Sinaj v Trstenej:
pracovné dni (pondelok – piatok) od 8:30 – 16:00 hod
v deň stretnutia 16.11.  platba najneskôr 15 minút pred začiatkom (do 15:45 hod).

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte na cityhub@ozviac.sk alebo na telefónnom čísle +421 948 849 922.

logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA a.s.