Foto: Steven Van Loy on Unsplash
PODUJATIA4.11.2017 | V.I.A.C. - INŠTITÚT PRE PODPORU A ROZVOJ MLÁDEŽE

Seminár Otcovho srdca

Seminár Otcovho srdca je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení.

Seminár Otcovho srdca vedú Robert a Vicki de Hoxar z Anglicka spolu s prevažne slovenským tímom.  Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov. Seminár je vhodný skutočne pre každého. Ľudia s ťažkým rodinným pozadím často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie.

Na podujatie je potrebné sa záväzne prihlásiť najneskôr do 27. októbra 2017 prostredníctvom formuláru: https://viac.typeform.com/<wbr />to/s2bPIu. Registrovaný účastník je povinný zúčastniť sa denne programu od jeho začiatku po koniec.

Registrácia je platná až po uhradení plného účastníckeho poplatku na bankový účet:
Číslo účtu: SK83 0200 0000 0033 7190 2656
Variabilný symbol: 0308 
Do poznámky je potrebné uviesť: Vaše meno a priezvisko.

Registračný poplatok za seminár:
70 € za účastníka (bez ubytovania a raňajok)
120 € za účastníka (v cene je zahrnutý okrem registračného poplatku aj ubytovanie, plná penzia, občerstvenie).

V prípade otázok nás kontaktujte office@ozviac.sk na alebo telefónnom čísle 0948 849 922.

logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA a.s.