49.1821336
19.3162224
0

Vieš o Orave to, čo iní nevedia?

Napíš nám o tom, radi tvoj článok uverejníme.

chcem
NÁŠ REGIÓN

Vyšný Kubín

Vyšný Kubín, ktorý je rodiskom významných slovenských spisovateľov Margity Figuli a P.  O. Hviezdoslava, leží v údolí medzi vrchom Veľký Choč a bralami Ostrá a Tupá skala. Tie sú významnými archeologickými lokalitami - náleziskami popolnicových hrobov z doby novolužickej kultúry a  bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej.

História Obce

Prvá písomná zmienka o Vyšnom Kubíne je z roku 1325 a používajú preň názov „Felseu Kulbyn“. V tomto roku... viac

Vyšný Kubín, ktorý je rodiskom významných slovenských spisovateľov Margity Figuli a P.  O. Hviezdoslava, leží v údolí medzi vrchom Veľký Choč a bralami Ostrá a Tupá skala. Tie sú významnými archeologickými lokalitami - náleziskami popolnicových hrobov z doby novolužickej kultúry a  bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej.

História Obce

Prvá písomná zmienka o Vyšnom Kubíne je z roku 1325 a používajú preň názov „Felseu Kulbyn“. V tomto roku Turčiansky konvent potvrdil, že zemania z Liptovskej Revúcej dostali od magistra Donča do úžitku osadu „Felseu Kubbyn“ zámenou za svoje revúcke pozemky. V roku 1361 kráľ Ľudovít I. vyňal osadu Vyšný Kubín spod právomoci Oravského hradu a udelil ju vyšnokubínskym zemanom do súkromného vlastníctva, čím sa táto osada stala zemianskou. 

Zemianstvo na Orave bolo už od svojho vzniku vo veľkej väčšine domáceho slovenského pôvodu a slovenskosť si udržalo nepretržite do 19. storočia. Zemianske domy boli situované so štítom do ulice. Od roľníckych sa odlišovali veľkosťou, pavlačou alebo poschodovým podmurovaním. Roľnícke i zemianske domy boli trojpriestorové zrubové, so sedlovou strechou, na štíte s kabrincom, hálkou a vysokou podlomenicou. Domy boli väčšinou omazané a obielené, dvory sa uzavierali veľkými bránami. 

V 18. storočí nastal vo Vyšnom Kubíne rozvoj remesiel. Rozvíjala sa domáca výroba plátna, súkna a následne krajčírstvo, ševcovstvo, kožušníctvo. Medzníkom v dejinách obce bol rok 1907, keď sa v nej zriadil notársky úrad, do obvodu ktorého patrili obce Jasenová, Leštiny, Malatiná, Osádka, Pokryváč, Srňacie a Vyšný Kubín.

Významné pamiatky obce

  • Renesančný kaštieľ s rozsiahlym parkom z prvej polovice 17. storočia. Kaštieľ má barokovú manzardovú strechu s cibuľovými baňami na vežiach. Patril zemianskej rodine Kubínyiovcov. V minulých rokoch bol miestom nakrúcania niekoľkých filmov – Námestie svätej Alžbety a Cárov emisár.
  • Pamätník - Priadka je venovaný matke P. O. Hviezdoslava. Sochár Fraňo Štefunko ho vyhotovil z úzkeho horizontálne kladeného pieskovcového kameňa. Na ľavej  strane steny je upravený bronzový reliéf priadky v ľudovom odeve.
  • Rímskokatolícky kostol sv. Trojice: objekt patrí k najstarším kamenným stavbám na Orave. Bol postavený na neskorogotických základoch v 15. storočí. Tvorí ho jednoloďová stavba s novším segmentovým uzáverom presbytéria a renesančnou vežou. Hlavný oltár je neskorobarokový s gotickou sochou Najsvätejšej Trojice z polovice 15. storočia. Vo zvonici sa nachádza vzácny gotický zvon z konca l5. storočia od zvonolejára J. Weigla. 
  • Arpádovský kaštieľ: momentálne sídlo obecného úradu. Bol vybudovaný  v  18.  storočí a v druhej polovici 19. storočia pseudobarokovo prestavaný. Je to poschodová budova s ústredným arkádovým rizalitom a vysokou dekoratívnou bosážou. V prízemí je umiestnená trvalá expozícia, ktorá približuje aj historický vývoj obce, ale aj rodáka P.O. Hviezdoslava a časť je venovaná ďalším dejateľom, ktorí boli počas svojho života výrazne spätí s obcou.  

Osobnosti obce

Margita Figuli - 
slovenská spisovateľka a prekladateľka
Pavol Országh Hviezdoslav - básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ 

 

Zdroj: webstránka obce

719

OBYVATEĽOV

12,74 km²

ROZLOHA

Viera Juráková

Starosta

Okres Dolný Kubín
Nadmorská výška 525 m n. m.
Súradnice 49°11′03″S 19°18′57″V
Odpust 10.6.-11.6.2017
Kopce Veľký Choč, Ostrá skala, Tupá skala
Región Dolná Orava
Hustota 59,65 obyv./km²
Prvá písomná zmienka 1325
PSČ 026 01 (pošta Dolný Kubín 1)

Kaštieľ

49.1852466, 19.30765629

Kostol sv. Trojice

49.18384232, 19.31045651

VIAC

Pamätník Priadka

49.18546924, 19.30812836

Obecný úrad (Arpádovský kaštieľ)

49.18466631, 19.3151772

Veľký Choč

49.15083641, 19.34310436

Ostrá Skala

49.1920255, 19.330616

VIAC

Tupá Skala

49.1917746, 19.3249717

VIAC

Materská škola

49.185205, 19.3117

VIAC

Slovenská Pošta

49.18282721, 19.31585982

Pamätník na Hviezdoslavov rodný dom

49.1837757, 19.31800425

dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA a.s.