Päť háčkovaných postavičiek zastupuje iný charakter alebo hendikep. Pomáhajú komunikovať mnohé témy, ako aj vysvetliť deťom odlišnosť, či inakosť jednoduchým detským jazykom. Zároveň je to nástroj, ako ich viesť k vnímavosti voči sebe navzájom aj voči ľuďom, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom odlišní.
 

Autorkou projektu je Ľubica Matušáková, ktorá sa téme inklúzie venuje v organizácii V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej, kde sa celý projekt realizuje: "Inklúzia je pre mňa niečo, čo tu vždy bolo, alebo aspoň malo byť, len sme to kedysi nemali tak odborne pomenované. Je to jednoducho ľudskosť, ktorá sa dnes vo veľkej miere vytráca. Preto v jej rozvoji vidím veľkú úlohu a poslanie nielen v rodine, ale aj v školách, predovšetkým cez individuálny prístup učiteľov."
 

Foto: Archív O.Z. V.I.A.C

Ľubica, ktorá sama trpí zriedkavým ochorením, lámavosťou kostí, ďalej vysvetľuje, prečo je práve v školskom prostredí nevyhnutné posilňovať problematiku inklúzie: "Učitelia môžu niekedy svojim prístupom vytvárať predsudky a mladých ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom odlišní udupať, ale naopak aj pozdvihnúť. My im chceme pomôcť nájsť spôsoby, ako rúcať bariéry a motivovať svojich žiakov, aby každý z nich mohol naplno rozvinúť svoj osobný potenciál a žiť svoj najvyšší level života."

Súčasťou Vnímajkov sú rozprávky k jednotlivým postavičkám, pracovné materiály a omaľovánky. Učitelia tak dostanú priamu metódu, ktorou môžu deťom vysvetliť témy chudoby, etnicity, telesný a zmyslový hendikep a ďalšie citlivé témy. Vnímajkovia poslúžia aj ako preventívna a terapeutická pomôcka pri predchádzaní a riešení mnohých problémov v detskom kolektíve.
 

Foto: Archív O.Z. V.I.A.C

Začiatkom marca kufríky s bábkami putovali do piatich vybraných materských škôl na Orave. Práve v nich učiteľky spolu s deťmi otestujú pracovné materiály. Na základe tohto testovania sa vytvorí metodika, aby bábky mohli slúžiť aj pre ďalšie materské školy. "Veríme, že Vnímajkovia deťom v materských školách pomôžu k prijímaniu "inakosti" ako prirodzenej súčasti života a podporia vytvorenie priateľského prostredia a atmosféru prijatia pre znevýhodnené deti," zhrnula Ľubica, ktorá je nielen autorkou myšlienky, ale aj metodiky i uháčkovaných bábok.

Hračky sú registrovaný výrobok a podliehajú autorskému zákonu. Tento projekt vznikol s podporou charitatívneho projektu "Srdce pre deti."


Mohlo by vás zaujímať

Najväčšia databáza starostlivo vyberaných zážitkov na Orave