Máš aj ty tip na skvelý výlet?

Napíš nám o tom viac alebo nás tam zober.

mám tip
AKTIVITYKultúra a pamiatky

Drevený kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne – pamiatka UNESCO

V jednom z dvadsiatich najstarších miest Slovenska a súčasne v najstaršom oravskom – Tvrdošíne – sa nachádza historická pamiatka z polovice 15. storočia. A keď budete mať niekedy cestu okolo, určite si ju choďte pozrieť.

Drevený gotický kostol Všetkých svätých z polovice 15. storočia sa nachádza na miestnom cintoríne, neďaleko od Trojičného námestia. Je najstaršou stavebnou historickou pamiatkou, ktorá stojí na území Tvrdošína.

Kostol všetkých svätých sa nachádza v najstaršom oravskom meste - v Tvrdošíne. 

Táto vzácna pamiatka bola počas posledných rokov niekoľkokrát významne ocenená. Či už ide o diplom od paneurópskej organizácie EUROPA NOSTRA z roku 1994 za „zachovanie a vynikajúce zreštaurovanie tejto významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vnútorné vybavenie tradičnou ručnou prácou“ alebo o zápis do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v roku 2008. Ide o jediný kostol na Slovensku, ktorý získal obidve tieto ocenenia

0,5 hodiny

Trvanie výletu

max. 1 euro

Vstupné

1

Počet miest

1

Výskumy ho zaraďujú do druhej polovice 15. storočia

Drevený kostol sa vyznačuje neskorogotickými stavebnými prvkami. Odborníci ho na základe výskumov zaraďujú do druhej polovice 15. storočia, aj keď prvé písomné zmienky o farnosti v Tvrdošíne pochádzajú z roku 1395. Priestor kostola spája niekoľko druhov umenia. Dochádza tu ku komplexnému spojeniu rôznych foriem umeleckých prejavov z rôznych storočí.

Kostol Všetkých svätých bol ešte v polovici 17. storočia farským kostolom, i keď v tom čase bol postavený aj nový drevený kostol v centre mesta. Ten niekoľkokrát počas svojej existencie vyhorel tak, že vždy z neho ostala len kamenná veža – stala sa základom kostola Sv. Trojice na tvrdošínskom námestí v takej podobe, ako ho poznáme teraz. 

GPS: 49.33645933, 19.5588398

2

Spojenie storočí na jednom mieste

Práve v 17. storočí prešiel kostol rozsiahlymi stavebnými úpravami. Okrem iného, v presbytériu pribudlo združené archivoltové okno, ktoré úplne zmenilo vtedajšiu tmavú gotickú mystiku objektu. Na klenbe pribudla maľba oblohy s hviezdami; chýba na nej však slnko a mesiac. V spodnej časti zaklenutia – pod oblohou, môžete vidieť namaľovaných štyroch sediacich evanjelistov. Na bočných stenách svätyne sú vedľa seba namaľované obrazy svätcov, pričom každý je pomenovaný v latinčine.

Zaujímavý je aj rovný kazetový strop, ktorý sa nachádza v lodi kostola. Jeho súčasťou je 49 ornamentálnych ružíc a každá z nich je iná. V starších odborných materiáloch sa spomína, že pôvodne bol celý strop zložený z ornamentálnych ružíc, o zničenie tých pri obvodových stenách sa postarali drevokazné huby a červotoč. 

GPS: 49.336524, 19.55892026

3

Rekatolizácia so sebou priniesla zmeny

Počas rekatolizácie bol do kostola nainštalovaný obrovský barokový oltár, ktorý nahradil jeho staršieho a menšieho gotického predchodcu. Fragmenty gotického oltára sa nachádzajú v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne a v Múzeu krásnych umení v Budapešti. Súčasťou súčasného, barokového oltára, je oltárny obraz. Je na ňom namaľované veľké množstvo osôb, čo symbolizuje titul kostola. Na obraze je napísaná veta v latinčine, v preklade však znamená: Táto sláva patrí všetkým jeho svätým, Ž 149. Nad obrazom sa nachádza súsošie korunovania Panny Márie s adorujúcimi anjelmi a svätcami.

Zaujímavými je aj dvoje dverí – pôvodne boli pomaľované ornamentami. Sú ťažké a vybavené železnými madlami v tvare šesť lupeňových kvetov.

 

Počas turistickej sezóny je Kostol Všetkých svätých prístupný celý týždeň (okrem pondelka), pričom pokiaľ ho chcete navštíviť mimo sezóny, musíte sa dopredu objednať.

Spracované podľa materiálov dostupných na www.tvrdosin.sk. 

GPS: 49.33660789, 19.55904096

logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA a.s.